DO SEÑOR   FIDEL ANIDO VÁZQUEZ(Empleado de Transleche – Leite Río)ESEXTO DE SUA SOGRA A SEÑORADª. ISOLINA LÓPEZ GARCÍA(Casa Marisa do Foxos - Seixas - Cospeito)

DO SEÑOR   FIDEL ANIDO VÁZQUEZ(Empleado de Transleche – Leite Río)ESEXTO DE SUA SOGRA A SEÑORADª. ISOLINA LÓPEZ GARCÍA(Casa Marisa do Foxos - Seixas - Cospeito)

SEGUNDO CABODANO

DO SEÑOR   

FIDEL ANIDO VÁZQUEZ

(Empleado de Transleche – Leite Río)

E

SEXTO DE SUA SOGRA

A SEÑORA

Dª. ISOLINA LÓPEZ GARCÍA

(Casa Marisa do Foxos - Seixas - Cospeito)

Que finaron o día 24 de Novembro de 2021 e o 28 de Novembro de 2017, os 62 e 84 anos de idade respectivamente, confortados cos Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sua esposa e filla.- Marisa López García

Fillas e netas.-  Lorena e Tamara Anido López

Fillos políticos e netos políticos.- Iván Pereiro Mourelo e Marcos Fernández Castro    

Netos e bisnetos .- Aldara e Lois Fernández Anido

Afillados, hirmaos, hirmaos políticos, sobriños, primos e demáis familia.

Pregan unha oración pola sua alma e a asistencia o Funeral de Segundo e Sexto Cabodano que se celebrará SABADO día 2 de DECEMBRO as CINCO da tarde na igrexa parroquial de SAN PEDRO DE SEIXAS – Cospeito. Favores que agradecerán.

Grupo Luis Iglesias
TLF. 982.39.11.03 - 639.885.793
www.grupoluisiglesias.com

¿Quieres hablar con nosotros? ¡Contacta!